logo-savalan

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin tələbələri Qəbələ şəhərində “SAVALAN” şərab zavodunda keçirilən elmi seminarda iştirak ediblər.

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Qida mühəndisliyi fakültəsinin, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin “Savalan” şərab zavodu ilə birgə universitet-sənaye iş birliyinin gücləndirilməsi istiqamətində müəssisələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi, həmçinin regionda yaşayan tələbələrin bazar iqtisadiyyatı şəraitində karyera imkanlarına dəstək göstərilməsi məqsədilə tələbə elmi seminarı keçirilib.

Daha ətraflı:
https://oxu.az/press-releases/869069

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin tələbələri Qəbələ şəhərində “SAVALAN” şərab zavodunda keçirilən elmi seminarda iştirak ediblər.

Tarix:
08/05/2024

We use cookies and other tracking technologies to operate the website, measure and analyze the site’s audience, present you with personalized advertising outside the site, and enable certain social networks to function. Read more

ÜZR İSTƏYİRİK

Siz bu sayta daxil olmaq üçün yaşınız qanunla tələb ediləndən azdır.