logo-savalan

“Master Sommelier Club” ilə mühazirə

Türkiyənin ən böyük somelye klubu olan “Master Sommelier Club” “SAVALAN” şərablarının sponsor dəstəyi və “Master Sommelier” Murat Yalçının spikerliyi ilə yeni başlayan somelyelərə, ən böyük otel, turizm və qastronomiya işçilərinə 30 saatlıq mühazirə keçirilib. Dinləyicilərə üzümün şəraba çevrilənədək keçdiyi bütün yollardan danışılıb. Mühazirənin sonunda dinləyicilərə sertifikat verilməklə yanaşı, hədiyyə olaraq onlar «Master Sommelier Club»a üzv ediliblər.

“Master Sommelier Club” ilə mühazirə

Tarix:
16/03/2020

We use cookies and other tracking technologies to operate the website, measure and analyze the site’s audience, present you with personalized advertising outside the site, and enable certain social networks to function. Read more

ÜZR İSTƏYİRİK

Siz bu sayta daxil olmaq üçün yaşınız qanunla tələb ediləndən azdır.