logo-savalan

Türkiyənin Antalya şəhərində yerləşən “Azuu Boutique Hotel” də İngiltərədən gələn qonaqlarla birgə həqiqi şərab biliciləri üçün SAVALAN şərablarının dequstasiya axşamı keçirildi.

Türkiyənin Antalya şəhərində yerləşən “Azuu Boutique Hotel” də İngiltərədən gələn qonaqlarla birgə həqiqi şərab biliciləri üçün SAVALAN şərablarının dequstasiya axşamı keçirildi. Həmin axşam, Aişə xanım və “Master Sommelier Club” ın müdiri Umut bəy qonaqlara Savalan şərablarının xüsusiyyətləri və bənzərsizliyi haqqında söhbət açdı. Biz Umut bəyə və həmçinin sommelier ustası Murad Yalchın bəyə və tədbirin bütün qonaqlarına dərin təşəkkürlərimizi bildiririk!

Türkiyənin Antalya şəhərində yerləşən “Azuu Boutique Hotel” də İngiltərədən gələn qonaqlarla birgə həqiqi şərab biliciləri üçün SAVALAN şərablarının dequstasiya axşamı keçirildi.

Tarix:
10/01/2020

We use cookies and other tracking technologies to operate the website, measure and analyze the site’s audience, present you with personalized advertising outside the site, and enable certain social networks to function. Read more

ÜZR İSTƏYİRİK

Siz bu sayta daxil olmaq üçün yaşınız qanunla tələb ediləndən azdır.