logo-savalan

Yığım mövsümünün qarşılanması şənliyimiz!

Böyük əmək və zəhmət hesabına ərsəyə gələn şərablarımızın unikal dadının sirlərindən biri də hər bir əməkdaşımızın öz işinə sevgi və qayğı ilə yanaşmasıdır.

Şərabçı-texnoloqumuz Daniel D’Andreanın təşəbbüsü ilə “SAVALAN-ASPI Winery” şirkəti hər il məhsul yığımından əvvəl bütün əməkdaşları üçün kiçik bir şənlik təşkil edir. Şənliyi keçirməkdə əsas məqsədimiz bolluq-bərəkət dolu bir mövsümü şən əhvali-ruhiyyə ilə birlikdə qarşılamaqdır.

Yığım mövsümünün qarşılanması şənliyimiz!

Tarix:
13/08/2021

We use cookies and other tracking technologies to operate the website, measure and analyze the site’s audience, present you with personalized advertising outside the site, and enable certain social networks to function. Read more

ÜZR İSTƏYİRİK

Siz bu sayta daxil olmaq üçün yaşınız qanunla tələb ediləndən azdır.